ABcare

danh mục trợ giúp
Tôi cần làm gì khi quên mật khẩu?

Bạn có thể thực hiện theo các bước sau khi quên mật khẩu:

Bước 1. Nhấp vào biểu tượng menu (3 dấu gạch) của website

Bước 2. Nhấp vào "Đăng nhập"

Bước 3: Chọn "Quên mật khẩu"

Bước 4. Nhập thông tin của bạn vào khung "Hãy nhập địa chỉ email của bạn, chúng tôi sẽ gửi email kích hoạt lấy lại mật khẩu sau ít phút"

Bước 5. Nhấp "Gửi yêu cầu"

Đăng Nhập Tài Khoản


quên mật khẩu

Hãy nhập địa chỉ email của bạn, chúng tôi sẽ gửi email kích hoạt lấy lại mật khẩu sau ít phút.

trở về đăng nhập

Đăng Kí Thành Viên


Trở Về Đăng Nhập

tìm kiếm

Cảm ơn bạn đã yêu thích sản phẩm!