ABcare

danh mục trợ giúp
Cách xem lại những đơn hàng đã đặt trên website ABcare.vn

Để xem đơn hàng đã đặt, bạn có thể thực hiện theo các bước sau

Bước 1. Truy cập vào website ABcare.vn và đăng nhập tài khoản

Bước 2. Nhấp vào biểu tượng menu (3 dấu gạch) của website

Bước 3. Chọn "Tài khoản"

Bước 4. Nhấp vào "Đơn hàng đã đặt"

Bước 5. Xuất hiện màn hình những đơn hàng đã đặt (nếu có)

Tổng đơn hàng: tổng tiền tất cả những đơn hàng đã đặt

Tổng giảm giá: tổng giảm giá của tất cả các đơn hàng

Tổng thanh toán: tổng tiền sau giảm của tất cả các đơn hàng

Đăng Nhập Tài Khoản


quên mật khẩu

Hãy nhập địa chỉ email của bạn, chúng tôi sẽ gửi email kích hoạt lấy lại mật khẩu sau ít phút.

trở về đăng nhập

Đăng Kí Thành Viên


Trở Về Đăng Nhập

tìm kiếm

Cảm ơn bạn đã yêu thích sản phẩm!