ABcare

danh mục trợ giúp
Cách xem lại sản phẩm đã xem gần đây nhất trên website ABcare.vn

Để xem sản phẩm bạn đã xem gần đây nhất, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Truy cập vào website ABcare.vn và đăng nhập tài khoản

Bước 2. Nhấp vào biểu tượng menu (3 dấu gạch) của website

Bước 3. Chọn "Tài khoản"

Bước 4. Nhấp vào "Sản phẩm xem gần đây nhất"

Bước 5. Xuất hiện màn hình những sản phẩm đã xem gần đây nhất (nếu có).

Từ đây, bạn có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoặc mua hàng trực tiếp mà không cần quay lại trang sản phẩm

Đăng Nhập Tài Khoản


quên mật khẩu

Hãy nhập địa chỉ email của bạn, chúng tôi sẽ gửi email kích hoạt lấy lại mật khẩu sau ít phút.

trở về đăng nhập

Đăng Kí Thành Viên


Trở Về Đăng Nhập

tìm kiếm

Cảm ơn bạn đã yêu thích sản phẩm!