ABcare

THỎA THUẬN MUA HÀNG HOẶC CỘNG TÁC VỚI ABCARE

1. Định Nghĩa:

1.1. “Khách Hàng” hoặc “Người Mua” có nghĩa là các tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ trên Nền Tảng ABcare.

1.2. “Sở Hữu Trí Tuệ” có nghĩa là tất cả quyền tác giả, sáng chế, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên miền, quyền thiết kế, quyền cơ sở dữ liệu, tên thương mại hoặc tên doanh nghiệp, quyền bảo vệ bí mật thương mại và thông tin bảo mật, quyền bảo vệ lợi thế thương mại và danh tiếng, và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ tương tự khác và tất cả các đơn đăng ký các quyền này, cho dù ở hiện tại hay được tạo ra trong tương lai, ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới, cho dù đã đăng ký hay chưa đăng ký, và tất cả các quyền lợi, đặc quyền, quyền khởi kiện, bồi thường thiệt hại, và yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với bất kỳ hành vi vi phạm đến các quyền này, dù hành vi vi phạm này được thực hiện ở quá khứ, hiện tại hoặc trong tương lai.

1.3. “ABcare”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” đề cập đến Công Ty Cổ phần Abcare, một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316730732, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, có trụ sở tại P.10.09, Lô Officetel, H1 Tầng 10, Tòa nhà Golden King, 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

1.4. “Tổn Thất” có nghĩa là tất cả tiền phạt, tổn thất, chi phí dàn xếp, chi phí (bao gồm chi phí pháp lý và phí luật sư), các khoản phí, hành động, thủ tục, khiếu nại, yêu cầu và các yêu cầu bồi thường khác, cho dù có thể lường trước được hay không.

1.5. “Tài Liệu” có nghĩa là bao gồm thông tin, hình ảnh, đường dẫn liên kết, âm thanh, đồ họa, đoạn phim, phần mềm, ứng dụng và các tài liệu khác được hiển thị hoặc cung cấp trên Nền Tảng ABcare và các chức năng hoặc dịch vụ được cung cấp trên Nền Tảng ABcare.

1.6. “Đơn Đặt Hàng” có nghĩa là đơn đặt hàng của Khách Hàng đối với Sản Phẩm được gửi qua Nền Tảng ABcare phù hợp với quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Mua Bán Hàng Hóa liên quan.

1.7. “Mật Khẩu” có nghĩa là mật khẩu hợp lệ mà Khách Hàng có Tài Khoản Người Dùng với ABcare có quyền sử dụng cùng với Tên Người Dùng để truy cập Nền Tảng ABcare và/hoặc sử dụng Dịch Vụ.

1.8. “Dữ Liệu Cá Nhân” có nghĩa là các dữ liệu cá nhân được quy định tại Chính Sách Bảo Mật.

1.10.“Chính Sách Bảo Mật” có nghĩa là chính sách bảo mật được quy định tại https://abcare.vn/chinh-sach-bao-mat . 

1.11.“Sản Phẩm” có nghĩa là các hàng hóa, dịch vụ được Nhà Bán Hàng cung cấp thông qua Nền Tảng ABcare.

1.13. “Dịch Vụ” có nghĩa là các dịch vụ, thông tin và các chức năng do chúng tôi cung cấp trên Nền Tảng ABcare.

1.14. “Thông Tin Người Sử Dụng Cung Cấp” được định nghĩa trong Điều 6.1 của Điều Khoản Sử Dụng này.

1.15. “Điều Khoản và Điều Kiện Mua Bán Hàng Hóa” có nghĩa là các điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc mua Sản Phẩm của Khách Hàng.

1.16. “Điều Khoản Sử Dụng” có nghĩa là các điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc Khách Hàng sử dụng Nền Tảng ABcare và/hoặc Dịch Vụ.

1.17. “Nhãn Hiệu” có nghĩa là bất kỳ dấu hiệu được sử dụng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của các tổ chức hoặc cá nhân khác nhau, bao gồm nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và logo được sử dụng và hiển thị trên Nền Tảng ABcare, bao gồm Nhãn Hiệu đã được đăng ký và chưa được đăng ký của ABcare hoặc các bên thứ ba.

1.18. “Tên Người Dùng” là tên hoặc mã nhận dạng đăng nhập duy nhất để xác định Khách Hàng có tài khoản với ABcare.

1.19. “Mã Giảm Giá” có nghĩa là mã khuyến mại, phiếu mua hàng, phiếu mua hàng giảm giá mà bạn có thể sử dụng, tùy theo các điều khoản và điều kiện khác, để thanh toán các giao dịch mua hàng trên Nền Tảng ABcare.

1.20. “Bạn” và “của bạn” dùng để chỉ những cá nhân từ 18 tuổi trở lên hoặc dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

1.21. “Ngày Làm Việc” có nghĩa là ngày mà các ngân hàng thường mở cửa hoạt động tại Việt Nam (không bao gồm các ngày lễ, ngày Thứ bảy và Chủ nhật).

1.22. “Chính Sách Đổi Trả hàng” có nghĩa là chính sách đổi trả hàng hóa được quy định tại Chính Sách Đổi Trả Hàng của ABcare.

1.23. “Nhà Bán Hàng” có nghĩa là các tổ chức, cá nhân trong nước (trong đó có cả ABcare) và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh, thương mại hợp pháp được ABcare đồng ý cho phép sử dụng dịch vụ do ABcare và các bên liên quan cung cấp.

1.24. “Người Dùng” có nghĩa là Khách Hàng đã cài đặt ứng dụng di động ABcare và đăng ký Tài Khoản Người Dùng trên Nền Tảng ABcare.

1.25. “Tài Khoản Người Dùng ABcare” có nghĩa là tài khoản điện tử trên Nền Tảng ABcare do Khách Hàng đăng ký khởi tạo và được ABcare chấp nhận kích hoạt khởi tạo để Khách Hàng có thể truy cập Nền Tảng ABcare và/hoặc sử dụng Dịch Vụ trên Nền Tảng ABcare.

2. Diễn Giải:

Mọi tham chiếu trong Điều Khoản Sử Dụng này đến bất kỳ điều khoản nào sẽ được hiểu là bao gồm tham chiếu đến điều khoản đó đã được sửa đổi, ban hành lại hoặc bổ sung vào thời điểm có liên quan. Trong Điều Khoản Sử Dụng này, bất cứ khi nào từ “bao gồm” hoặc từ đồng nghĩa được sử dụng, các từ này sẽ được xem là có từ “không giới hạn” theo sau. Trừ khi được quy định rõ ràng khác đi, tất cả các tham chiếu đến ngày có nghĩa là ngày dương lịch và các từ “tháng” hoặc “hàng tháng” cũng như tất cả các tham chiếu đến tháng có nghĩa là tháng dương lịch. Các tiêu đề của mỗi điều khoản được thêm vào nhằm mục đích thuận tiện theo dõi và sẽ không ảnh hưởng đến việc giải thích nội dung của các Điều Khoản Sử Dụng. Trong trường hợp có xung đột hoặc mâu thuẫn giữa bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này, cho dù các điều khoản đó có trong cùng một tài liệu hay các tài liệu khác nhau, xung đột hoặc mâu thuẫn đó sẽ được giải quyết theo hướng phù hợp với ngữ cảnh nhất. 

ĐIỀU KHOẢN

1. Sự Tuân Thủ Của Bạn

Bạn đồng ý tuân thủ với tất cả hướng dẫn, thông báo, quy tắc hoạt động, chính sách và chỉ dẫn liên quan đến việc mua Sản Phẩm thông qua Nền Tảng ABcare, cũng như bất kỳ sửa đổi, điều chỉnh nào đối với những quy định nói trên do ABcare ban hành vào từng thời điểm (cho dù đó là một phần của việc sử dụng Nền Tảng ABcare hoặc liên quan đến việc mua Sản Phẩm, thay mặt cho Nhà Bán Hàng). ABcare có quyền sửa đổi các hướng dẫn, thông báo, quy tắc hoạt động, chính sách và chỉ dẫn vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách thông báo trước cho bạn và bạn được xem là đã biết và chịu sự ràng buộc với những thay đổi, điều chỉnh sau khi những thông báo, điều chỉnh này được công bố trên Nền Tảng ABcare phù hợp với chính sách của ABcare và quy định pháp luật áp dụng.

2. Giá Sản Phẩm

2.1 Giá niêm yết trên Nền Tảng ABcare là giá sau cùng và đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT). Giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm và chương trình ưu đãi được áp dụng. Phí vận chuyển và/hoặc phí giao hàng (nếu có), sẽ được hiển thị rõ ràng trên trang thanh toán khi Đơn Đặt Hàng được đặt.

2.2 ABcare luôn cố gắng đảm bảo chính xác tất cả các thông tin và giá cả hiển thị cho từng Sản Phẩm, tuy nhiên, thỉnh thoảng có thể có một số lỗi hoặc thiếu sót do các yếu tố khách quan. Nếu phát hiện có sai sót về giá, hệ thống sẽ tự động hủy Đơn Đặt Hàng, gửi thư điện tử và tin nhắn văn bản SMS thông báo cho bạn. Sau đó, yêu cầu hoàn tiền sẽ ngay lập tức được thực hiện (nếu Đơn Đặt Hàng đã được thanh toán trước).

3. Đặt Hàng Và Xác Nhận

3.1 Bạn có thể thực hiện Đơn Đặt Hàng bằng cách điền và gửi thông tin được yêu cầu trên Nền Tảng ABcare. Nhà Bán Hàng sẽ không chấp nhận các Đơn Đặt Hàng được thực hiện theo bất kỳ cách nào khác. Bạn phải chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin trong Đơn Đặt Hàng.

Để đảm bảo tính công bằng và bảo vệ quyền lợi của tất cả Khách Hàng, ABcare có quyền từ chối các Đơn Đặt Hàng thuộc (nhưng không giới hạn) các trường hợp sau:

(a) Nếu Khách Hàng không tuân thủ bất kỳ quy định, chính sách nào của ABcare, ABcare có quyền từ chối Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng cũng như đình chỉ hoặc chấm dứt Tài Khoản Người Dùng ABcare của Khách Hàng vĩnh viễn mà không cần thông báo trước.

(b) Khách Hàng không thể thay đổi Địa chỉ giao hàng và/hoặc địa chỉ gửi hóa đơn thanh toán mà Khách Hàng đã cung cấp trong quá trình đặt hàng sau khi ABcare nhận được Đơn Đặt Hàng. Để thay đổi thông tin đó, Khách Hàng cần phải hủy Đơn Đặt Hàng hiện tại và đặt một Đơn Đặt Hàng mới với địa chỉ cập nhật chính xác.

3.2 Đơn Đặt Hàng là không thể hủy ngang và hủy vô điều kiện: Tất cả các Đơn Đặt Hàng sẽ được coi là không thể hủy ngang và vô điều kiện khi được gửi thông qua nền tảng ABcare và ABcare có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xử lý (các) Đơn Đặt Hàng đó mà không cần có thêm chấp thuận từ Khách Hàng và không cần phải thông báo thêm cho Khách Hàng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định như đã nêu trong Điều Khoản Sử Dụng này, Khách Hàng có quyền yêu cầu hủy bỏ hoặc sửa đổi Đơn Đặt Hàng, sẽ cố gắng thực hiện trên cơ sở nỗ lực hợp lý. Tuy nhiên, không ảnh hưởng đến quy định trên đây.

4. Hình thức thanh toán

4.1 Bạn có quyền thanh toán Đơn Đặt Hàng bằng phương thức (i) thanh toán khi nhận hàng hoặc (ii) thanh toán trực tuyến (bằng thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử có trên Nền Tảng ABcare).

4.2 Thông thường, Khách Hàng có quyền lựa chọn một trong các hình thức thanh toán nêu trên khi tiến hành đặt hàng. Tuy nhiên, đối những Đơn Đặt Hàng có giá trị cao từ 50 triệu Đồng trở lên, Khách Hàng không thể lựa chọn hình thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng. Trong quá trình hoạt động, giá trị đơn hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình hoạt động thực tế.

4.3 Trừ trường hợp được quy định khác và có thông báo khác bởi ABcare, bạn sẽ không cần phải thanh toán bất kỳ khoản tiền đặt cọc nào cho Đơn Đặt Hàng. Trong trường hợp bạn nhận được yêu cầu này từ phía ABcare hoặc bất kỳ Nhà Bán Hàng nào, vui lòng từ chối thanh toán và thông báo với bộ phận hỗ trợ để được hỗ trợ thêm. 

4.4 Bạn đồng ý rằng bạn phải tuân theo thỏa thuận người dùng áp dụng cho phương thức thanh toán bạn đã chọn. Bạn không được khiếu nại Nhà Bán Hàng hoặc bất kỳ đại lý ủy quyền nào của Nhà Bán Hàng (có thể bao gồm cả ABcare) về bất kỳ sự cố, gián đoạn hoặc lỗi nào liên quan đến phương thức thanh toán bạn đã chọn.

5. Thanh Toán An Toàn

5.1 Tất cả thông tin của Khách Hàng giao dịch trên Nền Tảng ABcare qua thẻ tín dụng hoặc thẻ ngân hàng đều được bảo mật thông tin bằng mã hóa. Bên cạnh đó, khi thực hiện thanh toán trực tuyến, Khách Hàng vui lòng lưu ý các chi tiết sau:

(a) Chỉ thanh toán trên các website, ứng dụng có chứng chỉ an toàn, bảo mật hệ thống thẻ.

(b) Tuyệt đối không cho người khác mượn thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng của mình để thực hiện thanh toán trên Nền Tảng ABcare; trong trường hợp phát sinh giao dịch ngoài ý muốn, bạn vui lòng thông báo ngay lập tức để ABcare có thể hỗ trợ kịp thời.

(c) Kiểm tra thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng của mình thường xuyên để đảm bảo tất cả giao dịch qua thẻ đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn.

6. Thực Hiện Giao Dịch Tại Nền Tảng ABcare

6.1 Quy trình mua sắm trên ABcare của bạn về cơ bản sẽ được thực hiện theo trình tự sau (lưu ý: các giao diện và hình ảnh dưới đây chỉ mang tính chất minh họa và giao diện này có thể thay đổi tại từng thời điểm):

Cách 1: Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng (COD/ Cash on Delivery)

(a) Bước 1: Người Mua tìm hiểu thông tin về Sản Phẩm trên Nền Tảng ABcare.

(b) Bước 2: Người Mua đặt mua Sản Phẩm trên Nền Tảng ABcare và đến bước thanh toán Người Mua chọn “Tiền mặt khi nhận hàng” trong phần “Phương thức thanh toán”.

(c) Bước 3: ABcare gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng cho Người Mua.

(d) Bước 4: Đơn Đặt Hàng được thực hiện và giao hàng trong thời gian quy định. Trạng thái Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng sẽ được cập nhật trên Nền Tảng ABcare, email hoặc tin nhắn đến cho Khách Hàng.

Cách 2: Thanh toán trực tuyến qua thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ

(a) Bước 1: Người Mua tìm hiểu thông tin về Sản Phẩm trên Nền Tảng ABcare.

(b) Bước 2: Người Mua đặt mua Sản Phẩm trên Nền Tảng ABcare và đến bước thanh toán Người Mua chọn “Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ” trong phần “Phương thức thanh toán”. 

(c) Bước 3: Người Mua cung cấp thông tin thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ để hoàn tất thanh toán cho Đơn Đặt Hàng. 

(d) Bước 4: ABcare gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng cho Người Mua trong trường hợp thanh toán thành công. 

(e) Bước 5: Đơn Đặt Hàng được thực hiện và giao hàng trong thời gian quy định. Trạng thái Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng sẽ được cập nhật trên Nền Tảng ABcare, email hoặc tin nhắn đến cho Khách Hàng.

(f) Bước 6: Người Mua nhận hàng. 

Đối với phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng, Khách Hàng có thể lựa chọn hình thức thanh toán trả góp bằng thẻ tín dụng đối với các Sản Phẩm được áp dụng phù hợp với chương trình hợp tác giữa ABcare và ngân hàng phát hành thẻ tín dụng của Khách Hàng. Quy trình này sẽ tuân theo quy định và hướng dẫn của từng ngân hàng và được công bố công khai trên Nền Tảng ABcare.

Cách 3: Thanh toán trực tuyến bằng ví điện tử của Người Mua được cung cấp bởi các đơn vị hợp tác với ABcare

(a) Bước 1: Người Mua tìm hiểu thông tin về Sản Phẩm trên Nền Tảng ABcare.

(b) Bước 2: Người Mua đặt mua Sản Phẩm trên Nền Tảng ABcare và đến bước thanh toán Người Mua chọn ví điện tử có liên quan được hỗ trợ trên Nền Tảng ABcare trong “Phương thức thanh toán”.

(c) Bước 3: ABcare gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng cho Người Mua trong trường hợp thanh toán thành công. 

(d) Bước 4: Đơn Đặt Hàng được thực hiện và giao hàng trong thời gian quy định. Trạng thái Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng sẽ được cập nhật trên Nền Tảng ABcare, email hoặc tin nhắn đến cho Khách Hàng.

(e) Bước 5: Người Mua nhận hàng. 

Lưu ý:

(a) Đối với mã mua hàng điện tử, Người Mua có thể lựa chọn nhận mã mua hàng điện tử theo hình thức thanh toán trực tuyến. Sau khi hoàn tất thanh toán, mã mua hàng điện tử sẽ được gửi tới Người Mua qua tin nhắn điện thoại, tin nhắn ngay trên Nền Tảng ABcare trong tài khoản của Người Mua hoặc email do Người Mua đã cung cấp.

(b) Trong mọi trường hợp, Khách Hàng có quyền tra cứu thông tin giao dịch qua thư điện tử đã đăng ký tại Nền Tảng ABcare. Ngoài ra, Khách Hàng có quyền tra cứu được lịch sử giao dịch khi đăng nhập vào tài khoản của mình trên Nền Tảng ABcare, vào mục Quản Lý Đơn đặt hàng. 

(c) Trường hợp Khách Hàng muốn chỉnh sửa thông tin, Khách Hàng thông báo cho ABcare tại ABcare | Liên Hệ .

7. Giao Sản Phẩm

7.1 Địa Chỉ: Sản Phẩm có thể được Nhà Bán Hàng giao trực tiếp, gửi qua bưu điện, hoặc được vận chuyển bởi đối tác vận chuyển được liệt kê trên Nền Tảng ABcare đến địa chỉ đã được Khách Hàng cung cấp trong Đơn Đặt Hàng.

7.2 Khung Thời Gian Giao Hàng: Bạn xác nhận rằng việc giao Sản Phẩm sẽ phụ thuộc vào tình trạng sẵn có của Sản Phẩm. Nhà Bán Hàng sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để giao Sản Phẩm cho bạn trong khung thời gian giao hàng được nêu trên trang thông tin nơi Sản Phẩm được đăng bán, nhưng bạn thừa nhận rằng mặc dù thông tin kho hàng trên Nền Tảng ABcare được cập nhật thường xuyên, nhưng có thể trong một số trường hợp, Sản Phẩm có thể không có sẵn trong thời gian giữa đợt cập nhật thông tin. Tất cả các khung thời gian giao hàng được đưa ra chỉ là ước tính và có thể xảy ra chậm trễ. Nếu việc giao Sản Phẩm của bạn bị chậm trễ, ABcare sẽ thông báo cho bạn qua thư điện tử và Sản Phẩm của bạn sẽ được gửi ngay khi Nhà Bán Hàng có hàng.

7.3 Đối với các Sản Phẩm do ABcare trực tiếp phân phối, ABcare, thông qua đối tác vận chuyển của ABcare thực hiện giao hàng trên phạm vi toàn quốc, trừ trường hợp một số khu vực bị giới hạn giao hàng được thể hiện rõ trên phần thông tin Sản Phẩm.

7.4 Đối với Sản Phẩm do Nhà Bán Hàng phân phối, khu vực giao hàng có thể bị giới hạn theo thông tin cập nhật trên Nền Tảng ABcare. Trong một số trường hợp, nếu khu vực giao hàng không được cập nhật kịp thời tại thời điểm Khách Hàng đặt hàng, ABcare sẽ liên hệ Khách Hàng để thông báo chi tiết.

7.5 Đơn vị vận chuyển sẽ luôn cố gắng giao Sản Phẩm đến tận nhà cho Khách Hàng bất cứ khi nào có thể. Tuy nhiên, tùy thuộc vào địa điểm giao nhận mà đơn vị vận chuyển có thể hoặc không thể giao Sản Phẩm đến tận nhà cho Khách Hàng do sự khác biệt trong chính sách quản lý của mỗi địa điểm (ví dụ như căn hộ/ chung cư hay tòa nhà văn phòng). Trong những trường hợp này, Khách Hàng vui lòng hỗ trợ đơn vị vận chuyển bằng cách nhận hàng tại tầng trệt/sảnh. Trong trường hợp Khách Hàng hướng dẫn các đại lý ủy quyền của ABcare để Sản Phẩm của Khách Hàng đến địa điểm cụ thể như bên ngoài căn hộ hoặc theo chỉ dẫn cụ thể của Khách Hàng về địa điểm giao hàng, việc giao hàng đó sẽ do Khách Hàng chịu rủi ro và Khách Hàng chấp nhận mọi trách nhiệm và rủi ro bị mất mát, trộm cắp và thiệt hại.

8. Nhận hàng và kiểm tra

8.1 Nếu Khách Hàng phát hiện kiện hàng có dấu hiệu móp méo, không còn nguyên vẹn hoặc sai thông tin người nhận, Khách Hàng có quyền từ chối nhận kiện hàng. Đối với Đơn Đặt Hàng đã được thanh toán trả trước, khi Khách Hàng từ chối nhận kiện hàng, ABcare sẽ thực hiện thủ tục hoàn tiền trong vòng mười (10) Ngày Làm Việc sau ngày nhận được yêu cầu phù hợp của Khách Hàng.

8.2 Nếu Khách Hàng không hài lòng hoặc Sản Phẩm có vấn đề sau khi đã nhận hàng và thanh toán, Khách Hàng có quyền khiếu nại đến ABcare trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận hàng. Khoản thanh toán mà Khách Hàng đã thanh toán cho Đơn Đặt Hàng sẽ được hoàn trả sau khi có kết quả giải quyết khiếu nại của ABcare đối với khiếu nại của Khách Hàng. Mọi thông tin và hướng dẫn cách khiếu nại đến ABcare, vui lòng tham khảo thêm tại ĐÂY.

9. Rủi Ro Và Sở Hữu Sản Phẩm

9.1 Rủi ro về hư hỏng hoặc mất mát Sản Phẩm sẽ chuyển sang Khách Hàng vào thời điểm ABcare giao hàng hoặc nếu bên giao Sản Phẩm vận chuyển Sản Phẩm không đúng cách, rủi ro về hư hỏng hoặc mất mát Sản Phẩm sẽ chuyển sang Khách Hàng tại thời điểm ABcare giao hàng cho bên giao Sản Phẩm.

9.2 Không ảnh hưởng đến việc giao hàng và chuyển giao rủi ro đối với Sản Phẩm hoặc bất kỳ điều khoản nào khác trong Điều Khoản Sử Dụng này, quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ không được chuyển giao cho Khách Hàng cho đến khi ABcare nhận được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản toàn bộ giá bán Sản Phẩm và ABcare nhận được thanh toán khi đến hạn của tất cả các Sản Phẩm khác được ABcare đồng ý bán cho Khách Hàng.

9.3 Khách Hàng đồng ý với ABcare rằng Khách Hàng sẽ thông báo ngay cho ABcare về bất kỳ vấn đề nào ảnh hưởng đến quyền lợi của ABcare đối với Sản Phẩm và Khách Hàng sẽ cung cấp cho ABcare bất kỳ thông tin nào liên quan đến Sản Phẩm mà ABcare có quyền yêu cầu tùy từng thời điểm.

9.4 Cho đến khi quyền sở hữu Sản Phẩm được chuyển cho Khách Hàng (với điều kiện Sản Phẩm vẫn còn và chưa được bán lại) ABcare có quyền yêu cầu Khách Hàng trả lại Sản Phẩm cho ABcare và trong trường hợp Khách Hàng không tuân thủ, ABcare có quyền thực hiện các hành động pháp lý để yêu cầu Khách Hàng trả lại Sản Phẩm và đồng thời có quyền yêu cầu Khách Hàng bồi thường thiệt hại và tất cả các chi phí khác, bao gồm nhưng không giới hạn chi phí pháp lý mà ABcare phải chịu.

10. Thay Đổi Hoặc Hủy Bỏ Giao Dịch / Mã đối tác Trên Nền Tảng ABcare

11.1 Nếu yêu cầu hủy giao dịch được thực hiện trước khi Đơn Đặt Hàng được chuyển sang trạng thái “Đã được đóng gói và đang được chuyển đến đối tác giao hàng”, Khách Hàng có thể (i) Đăng nhập vào Tài Khoản Người Dùng ABcare trên Nền Tảng ABcare, chọn phần Quản Lý đơn hàng và nhấn vào nút HỦY ĐƠN HÀNG đồng thời thực hiện các bước cần thiết theo hướng dẫn; hoặc (ii) liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng tại hotline chăm sóc khách hàng 19001007 hoặc ABcare | Liên Hệ (từ 9:00 sáng đến 17:30 giờ tối) để được hỗ trợ (trong trường hợp Khách Hàng mua hàng trên Nền Tảng ABcare mà không đăng nhập tài khoản). Lưu ý: Số hotline có thể được thay đổi tại từng thời điểm và được cập nhật trên website.

11.2 Nếu yêu cầu hủy giao dịch được thực hiện sau khi Đơn Đặt Hàng được chuyển qua trạng thái “Đã được đóng gói và đang được chuyển đến đối tác giao hàng”, Khách Hàng có thể hủy Đơn Đặt Hàng bằng cách từ chối nhận kiện hàng khi được giao.

11.3. Nếu sau 90 ngày không phát sinh giao dịch trên abcare các đối tác hoặc khách hàng do mình giới thiệu sẽ bị xóa khỏi danh sách quản lý của mình

12. Hệ Quả Do Lỗi Nhập Sai Thông Tin Trên Nền Tảng ABcare

12.1 Khách Hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin khi tham gia giao dịch trên Nền Tảng ABcare. Trong trường hợp Khách Hàng nhập sai thông tin khi đăng nhập và/hoặc khi thanh toán hay bất kỳ thông tin nào khác dẫn tới việc giao dịch không thể thực hiện và/hoặc gián đoạn giao dịch, ABcare có quyền từ chối thực hiện giao dịch mà không phải chịu trách nhiệm đối với việc hủy Đơn Đặt Hàng.

12.2 Trong trường hợp Khách Hàng liên hệ ABcare hoặc ABcare liên hệ Khách Hàng để xác nhận Đơn Đặt Hàng vì bất cứ lý do gì (bao gồm nhưng không giới hạn, Đơn Đặt Hàng giá trị cao, Đơn Đặt Hàng có dấu hiệu giả mạo hoặc gian dối), nếu Khách Hàng không thể trả lời và/hoặc xác minh chính xác được những thông tin cần thiết theo yêu cầu của ABcare thì ABcare có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong trường hợp này.

13. Chương Trình Khuyến Mại

Với mong muốn mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng, ABcare và/hoặc Nhà Bán Hàng sẽ tổ chức các chương trình khuyến mại. Thể lệ của từng chương trình khuyến mại sẽ được cập nhật trên Nền Tảng ABcare và có thể được thay đổi bởi ABcare tùy từng thời điểm phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan. Khách Hàng có nghĩa vụ đọc và hiểu các điều khoản và điều kiện của mỗi chương trình khuyến mại vào thời điểm đặt hàng. Nếu khách hàng, đối tác tham gia có những vi phạm vào điều khoản loại trừ thì ABcare có quyền từ chối đơn hàng và có những xử lý tiếp theo nếu vi phạm vào chính sách của ABcare

14. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

14.1 Trường hợp các ứng dụng, phần mềm, trình điều khiển hoặc các chương trình máy tính khác và/hoặc tất cả các chi tiết thiết kế khác, sổ tay kỹ thuật hoặc sách hướng dẫn, bản vẽ hoặc dữ liệu khác (tất cả được gọi chung là “Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm”) được ĐỐI TÁC cung cấp cho Khách Hàng liên quan đến Đơn Đặt Hàng, việc sử dụng và lưu giữ Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của giấy phép hoặc việc sử dụng (chẳng hạn như giấy phép người dùng cuối cùng, các hạn chế hoặc điều kiện sử dụng) theo quy định của Nhà Bán Hàng hoặc người cấp phép và không được sử dụng ngoài mục đích không phù hợp với các điều khoản và điều kiện đó.

14.2 Khách Hàng đồng ý và thừa nhận rằng Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm vẫn là tài sản của Nhà Bán Hàng hoặc người cấp phép của Nhà Bán Hàng. Khách Hàng đồng ý thêm rằng bất kỳ và tất cả Sở Hữu Trí Tuệ liên quan đến Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm vẫn là tài sản độc quyền của Nhà Bán Hàng hoặc người cấp phép của Nhà Bán Hàng. Trừ khi có quy định rõ ràng khác trong Đơn Đặt Hàng hoặc đã được sự đồng ý trước bằng văn bản của ABcare, Khách Hàng cam kết trả lại Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm và/hoặc bất kỳ bản sao nào của Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm theo yêu cầu của ABcare.

15. Quy Định Về Bảo Mật

15.1 Nền Tảng ABcare có các biện pháp và công cụ về bảo mật để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và việc thanh toán của Khách Hàng một cách toàn diện nhất. Thông tin của Khách Hàng trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo bảo mật tối đa. Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật có yêu cầu bằng văn bản, ABcare sẽ phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật.

15.2 Khách Hàng không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. ABcare nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

MÃ GIẢM GIÁ

1. Mã Giảm Giá chỉ có giá trị sử dụng trên Nền Tảng ABcare.

2. Để sử dụng Mã Giảm Giá, Mã Giảm Giá phải được điền vào trang thanh toán.

3. Mỗi Mã Giảm Giá có quyền được áp dụng một lần hoặc nhiều lần tùy thuộc vào điều kiện và điều khoản áp dụng riêng biệt của mỗi loại Mã Giảm Giá. 

4. ABcare có quyền hủy bỏ hoặc điều chỉnh các Đơn Đặt Hàng, hoặc thu hồi việc sử dụng các Mã Giảm Giá đối với các Mã Giảm Giá đã được sử dụng trong các trường hợp sau:

(a) Việc sử dụng Mã Giảm Giá có dấu hiệu lừa đảo hoặc đáng ngờ;

(b) Bạn sử dụng các Mã Giảm Giá một cách gian lận, bao gồm lập nhiều tài khoản để sử dụng Mã Giảm Giá hoặc nhiều lượt thanh toán bởi cùng một Khách Hàng hoặc một nhóm Khách Hàng; hoặc

5. Trừ khi được quy định khác đi, Mã Giảm Giá hoặc các hình thức giảm giá khuyến mại khác sẽ không được cùng sử dụng với các chương trình khuyến mại hoặc giảm giá khác, trừ trường hợp Sản Phẩm đã được giảm giá trước đó trên ABcare.

6. Các điều khoản và điều kiện bổ sung sẽ được quy định cho các loại Mã Giảm Giá đặc biệt (ví dụ như thời hạn sử dụng, giá trị giảm giá và loại Sản Phẩm áp dụng) và sẽ điều chỉnh việc sử dụng của các Mã Giảm Giá này.

7. Khách Hàng phải cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ liên hệ (bao gồm họ tên, thư điện tử, số điện thoại) một cách chính xác và đầy đủ khi đặt hàng trên Nền Tảng ABcare. Trong trường hợp Khách Hàng cung cấp thông tin không chính xác và/hoặc không đầy đủ dẫn tới việc Khách Hàng không nhận được Mã Giảm Giá hoặc không sử dụng được Mã Giảm Giá, ABcare sẽ không có trách nhiệm khôi phục hiệu lực và/hoặc cấp lại Mã Giảm Giá cho Khách Hàng.

8. Mã Giảm Giá của ABcare sẽ không được quy đổi thành tiền mặt. Trong mọi trường hợp, Mã Giảm Giá sẽ không được bán lại hoặc chuyển nhượng, hoặc quy đổi cho Khách Hàng bằng tiền hoặc cách khác. Trong một số trường hợp được ABcare cho phép, Thẻ Quà Tặng sẽ không được xem, được hiểu, được ngụ ý hiểu hoặc được sử dụng như vật có giá trị hoặc vật có quyền trao đổi trong bất kỳ trường hợp nào.

9. Trường hợp Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng đủ điều kiện để được hưởng chính sách Hoàn Tiền Nhanh, ABcare sẽ không thực hiện việc cấp lại và/hoặc khôi phục hiệu lực của Mã Giảm Giá đã được áp dụng trên Đơn Đặt Hàng (ngoại trừ Mã Giảm Giá từ các đối tác của ABcare). Khách Hàng có thể liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ thêm.

10. Trừ khi có quy định khác trong các điều khoản và điều kiện cụ thể, mỗi Mã Giảm Giá,

(a) chỉ có quyền được áp dụng một lần;

(b) trong trường hợp giá trị Đơn Đặt Hàng thấp hơn giá trị Mã Giảm Giá, giá trị phần chênh lệch sẽ không được hoàn trả; và

(c) trong trường hợp một số Sản Phẩm của Khách Hàng được ABcare hoàn tiền hoặc hỗ trợ bằng hình thức Mã Giảm Giá, tổng giá trị Mã Giảm Giá sẽ không được cộng gộp hoặc chia nhỏ.

11. Mã Giảm Giá chỉ áp dụng trên giá trị Sản Phẩm (không bao gồm phí vận chuyển hoặc phí thực hiện Đơn Đặt Hàng).

12. ABcare bảo lưu quyền điều chỉnh các điều khoản và điều kiện của Mã Giảm Giá này hoặc hủy bỏ bất kỳ chương trình khuyến mại vào bất kỳ thời điểm nào.

 

 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ CÔNG CỤ TƯƠNG TÁC TẠI ABCARE

1. Chấp Thuận Các Điều Kiện Và Điều Khoản

1.1 Các điều khoản và điều kiện về công cụ tương tác tại Nền Tảng ABcare sau đây (“Điều Khoản Công Cụ Tương Tác”) quy định việc sử dụng các công cụ tương tác trên Nền Tảng ABcare và các Dịch Vụ có liên quan khác (được gọi là “Công Cụ”) được cung cấp bởi ABcare trên Nền Tảng ABcare. 

1.2 Bằng cách sử dụng bất kỳ Công Cụ nào, Người Dùng đồng ý chịu sự ràng buộc bởi quy định của Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này. Điều Khoản Công Cụ Tương Tác có hiệu lực đồng thời với Điều Khoản Sử Dụng đang có hiệu lực và được đưa vào Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này bằng cách dẫn chiếu. Trừ khi có quy định khác, những thuật ngữ được định nghĩa và quy định theo Điều Khoản Sử Dụng sẽ được áp dụng vào Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này.

1.3 Chi tiết về việc sử dụng Công Cụ có thể được ABcare bổ sung vào điều khoản (“Điều Khoản Bổ Sung”) vào tại từng thời điểm. Liên quan đến bất kỳ Công Cụ cụ thể nào, Điều Khoản Bổ Sung điều chỉnh việc sử dụng Công Cụ đó có quyền được truy cập tại Công Cụ đó. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều Khoản Bổ Sung nào, bạn có quyền ngừng sử dụng Công Cụ được điều chỉnh bởi các Điều Khoản Bổ Sung đó.

1.4 Trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán hoặc mâu thuẫn giữa bất kỳ tài liệu nào được đề cập trong Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này mà không được quy định rõ ràng trong các tài liệu đó, sự không nhất quán hoặc xung đột đó sẽ được giải quyết theo thứ tự ưu tiên áp dụng lần lượt như sau: Điều Khoản Bổ Sung có liên quan, Điều Khoản Công Cụ Tương Tác, Điều Khoản Sử Dụng.

2. Điều Kiện sử dụng nền tảng

2.1 Nghiêm cấm việc sử dụng Công Cụ cho các mục đích kinh doanh hoặc thương mại của Người Dùng.

2.2 ABcare có quyền nâng cấp, sửa đổi, tạm dừng, ngừng cung cấp hoặc xóa bất kỳ Công Cụ, tài khoản người dùng nào nào mà không cần phải đưa ra bất kỳ lý do hoặc thông báo trước và ABcare sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp việc nâng cấp, sửa đổi, tạm dừng, ngừng cung cấp hoặc xóa Công Cụ hoặc tài khoản sử dụng đó nếu làm ảnh hưởng đến việc các chính sách hoặc ảnh hưởng đến nền tảng, dữ liệu, hệ thống của Abcare .

2.3 Người Dùng sẽ bị cấm sử dụng Công Cụ (bao gồm tất cả các giao diện ứng dụng trên thiết bị di động riêng lẻ) bằng các chương trình không phải là chương trình được cung cấp bởi ABcare. Để minh họa, sau đây là một số ví dụ về các chương trình bị cấm như: bot tự động và công cụ khác nhằm mục đích thay thế hoặc bổ sung chương trình khách hàng do ABcare cung cấp, cũng như các tập lệnh và chương trình tự động hoàn toàn hoặc tự động một phần mà tạo lợi thế cho bất kỳ Người Dùng nào hơn những Người Dùng thông thường khác bằng cách khởi động, ví dụ, các chức năng tự động làm mới (auto-refresh) và các cơ chế trình duyệt tích hợp khác sử dụng hoặc tận dụng các quy trình tự động để sử dụng Công Cụ.

2.4 Người Dùng, trong mọi trường hợp, không được phép:

(a) chế tạo, thực hiện hoặc sử dụng thủ thuật gian dối, thủ thuật chỉnh sửa mã nguồn (mods) và/hoặc xâm nhập hệ thống trái phép (hacks), hoặc bất kỳ sản phẩm phần mềm của bên thứ ba nào khác có quyền thay đổi kết quả, chức năng hoặc thủ thuật của Công Cụ;

(b) sử dụng phần mềm cho phép khai thác dữ liệu hoặc bằng cách khác ngăn chặn hoặc thu thập thông tin liên quan đến Công Cụ;

(d) mua bán hoặc trao đổi hoặc tạo ra Tài Khoản Người Dùng ảo để hưởng lợi cá nhân trên nền Tảng ABcare; và

(e) những điều đã được đề cập ở trên sẽ bao gồm tất cả hành vi lừa đảo, gian lận và các hành động tương tự hoặc các hành động mà tạo ra các ảnh hưởng tương tự với các nội dung đã bị cấm nêu trên.

3. Giới Hạn Bảo Đảm và Trách Nhiệm

3.1 ABcare cung cấp Công Cụ trong phạm vi khả năng kỹ thuật và năng lực hoạt động của mình.

3.2 Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này hoặc Điều Khoản Bổ Sung liên quan, trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép, ABcare và bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ hoặc các bên liên kết nào đều không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm (một cách rõ ràng hoặc ngụ ý), cam đoan hoặc cam kết nào về Công Cụ (chẳng hạn như tính chính xác, tính khả dụng và độ tin cậy của Công Cụ), bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng được sử dụng với Công Cụ, bất kỳ ứng dụng hoặc tính năng được Người Dùng truy cập bằng Công Cụ hoặc độ tin cậy hoặc chất lượng của mạng viễn thông cơ bản được Người Dùng truy cập để sử dụng Công Cụ.

3.3 Công Cụ được cung cấp trên cơ sở “hiện trạng” và “sẵn có” và tính khả dụng của chúng tùy thuộc vào tính khả dụng, chức năng và độ tin cậy của các nguồn lực được sử dụng để cung cấp Công Cụ (chẳng hạn như Nền Tảng ABcare, hệ thống của ABcare và các công cụ của bên thứ ba có liên quan), thời gian ngưng hoạt động và không khả dụng (cho dù vì lý do kỹ thuật, bảo trì bắt buộc hoặc các lý do khác), cũng như các sự kiện, hoàn cảnh hoặc nguyên nhân nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của ABcare.

3.4 Trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép, ABcare sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ Người Dùng nào về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, tiền phạt, hành động pháp lý, khiếu nại hoặc bồi thường đối với bất kỳ sự kiện nào liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Công Cụ (gọi chung là “Trách Nhiệm”), bao gồm các trường hợp, chẳng hạn như, (i) Người Dùng vi phạm quy định của Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này, (ii) bất kỳ giao dịch không được phép nào, gián đoạn, lỗi, hoặc tính không khả dụng của Công Cụ, và (iii) mất dữ liệu hoặc thiệt hại đối với phần mềm hoặc phần cứng mà Người Dùng dùng để truy cập Công Cụ.

3.5 Trong phạm vi pháp luật cho phép, trừ các trường hợp loại trừ Trách Nhiệm theo quy định tại Điều 3.4 của Điều Khoản Công Cụ Tương Tác, tổng trách nhiệm cộng dồn tối đa của ABcare đối với bất kỳ Người Dùng nào đối với các Trách Nhiệm nêu trên, cho dù theo quy định pháp luật về hợp đồng được áp dụng, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng hay các quy định pháp luật khác, sẽ không vượt quá 1.000.000 VNĐ.

4. Hạn Chế Nội Dung

4.1 Các Công Cụ của ABcare bao gồm các nội dung đa dạng về hình ảnh, sản phẩm ghi âm, ghi hình và đồ họa được bảo vệ theo hình thức nhãn hiệu, bản quyền hoặc các hình thức khác vì lợi ích của ABcare hoặc các bên thứ ba. Trừ trường hợp được sự cho phép cụ thể theo Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này hoặc bất kỳ sự chấp thuận nào bằng văn bản của ABcare, Người Dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào cũng không có quyền chỉnh sửa, sao chép, phân phối, sản xuất lại một cách công khai sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích được quy định tại Điều 2.1 của Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này. Nội dung bản quyền và tên nhãn hiệu sẽ không được thay đổi, che giấu hoặc gỡ bỏ. Thuật ngữ “nội dung” bao gồm tất cả và bất kỳ dữ liệu, hình ảnh, từ ngữ, đồ họa, âm nhạc, âm thanh, hiệu ứng âm thanh, hình ảnh, chương trình phần mềm và mã lập trình (code), và các thông tin khác do ABcare cung cấp hoặc phát triển và bất kỳ Dịch Vụ nào có quyền được cung cấp và tải xuống.

4.2 Người Dùng có nghĩa vụ không thực hiện bất kỳ biện pháp nào có quyền gây phương hại hoặc làm gián đoạn các chức năng trên Nền Tảng ABcare, Công Cụ hoặc bất kỳ dịch vụ riêng lẻ nào trên Nền Tảng ABcare. Người Dùng cũng không được thực hiện bất kỳ biện pháp nào có quyền cho phép truy cập trái phép dữ liệu.

5. Các Nghĩa Vụ Của Người Dùng

5.1 Mỗi Người Dùng xác nhận và đồng ý sẽ:

(a) phải tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật khi sử dụng Công Cụ;

(b) phải tuân thủ tất cả các điều khoản của bên thứ ba (bao gồm, chẳng hạn như, mọi điều khoản sử dụng, chính sách và hướng dẫn sử dụng, cũng như những điều khoản của kênh chia sẻ mà Người Dùng có quyền mời những người khác tham gia sử dụng Công Cụ) mà được áp dụng cho Người Dùng khi sử dụng Công Cụ;

(c) phải chịu trách nhiệm đối tất cả các thông tin mà Người Dùng thông báo, gửi đi, truyền tải hoặc bằng cách khác cung cấp cho ABcare hay bên thứ ba trong quá trình Người Dùng sử dụng Công Cụ;

(d) không sử dụng Công Cụ hoặc cho phép sử dụng Công Cụ dưới bất kỳ hình thức nào có quyền ảnh hưởng xấu đến việc sử dụng Công Cụ của Khách Hàng khác hoặc ảnh hưởng xấu đến lợi thế thương mại, uy tín hoặc lợi ích của ABcare và các bên liên kết của ABcare; và

(e) chịu trách nhiệm tuân thủ với những Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này.

5.2 Trong trường hợp ABcare phát hiện hoặc có cơ sở để tin rằng Người Dùng đã vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Công Cụ Tương Tác hoặc Điều Khoản Bổ Sung liên quan, ABcare có quyền thực hiện những hành động hoặc biện pháp khắc phục hậu quả nếu xét thấy phù hợp. Các biện pháp này bao gồm nhưng không giới hạn những biện pháp khác mà ABcare cho là phù hợp tại từng thời điểm như sau:

(a) điều tra Tài Khoản Người Dùng ABcare của Người Dùng;

(b) ngăn chặn, hạn chế hoặc đình chỉ quyền truy cập của Người Dùng vào Công Cụ (hoặc bất kỳ phần nào của Công Cụ) hoặc Nền Tảng ABcare;

(c) báo cáo bất kỳ hoạt động nào mà ABcare nghi ngờ là vi phạm bất kỳ luật, pháp lệnh, nghị định hoặc quy định hiện hành nào cho các cơ quan có thẩm quyền và hợp tác với các cơ quan đó;

(d) thu hồi bất kỳ phần thưởng nào mà Người Dùng đã nhận được từ việc Người Dùng sử dụng Công Cụ; và

(e) hủy bất kỳ Đơn Đặt Hàng nào đã đặt trong quá trình sử dụng Công Cụ của Người Dùng.

6. Dữ Liệu do ABcare Thu Thập

6.1 ABcare có quyền thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ Người Dùng trong quá trình Người Dùng sử dụng Công Cụ. Các Dữ Liệu Cá Nhân này có quyền bao gồm hình ảnh, tên và tên người dùng mà Người Dùng có quyền tải lên, cung cấp hoặc sử dụng.

6.2 Bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào mà ABcare thu thập có quyền được sử dụng bởi ABcare, hoặc được chia sẻ hoặc chuyển nhượng cho các bên thứ ba khác (bao gồm các công ty có liên quan, công ty liên kết, bên thứ ba cung cấp dịch vụ, và những Người Dùng khác), vì một số hoặc tất cả các mục đích sau:

(a) hiển thị trên bảng điểm trên Nền Tảng ABcare (như được định nghĩa tại Điều Khoản Sử Dụng) có liên quan đến Công Cụ; 

(b) hỗ trợ quản trị Công Cụ và những ưu đãi liên quan đến Công Cụ; và

(c) bằng cách khác hỗ trợ Khách Hàng sử dụng Công Cụ.

6.3 Để tránh sự nhầm lẫn, Chính Sách Bảo Mật (và thông báo về mục đích thu thập dữ liệu) được dẫn chiếu trong Điều Khoản Sử Dụng sẽ được áp dụng đối với tất cả Dữ Liệu Cá Nhân được dẫn chiếu đến Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này.

7. Điều Khoản Chung

7.1 Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này hoặc Điều Khoản Bổ Sung là không hợp pháp, bị vô hiệu hoặc không thể thực thi một phần hoặc toàn bộ, điều khoản đó sẽ được xóa hoặc được sửa đổi trong trường hợp cần thiết để điều khoản đó trở nên hợp pháp, hợp lệ và có quyền thực thi và có hiệu lực đối theo định hướng thương mại của ABcare. Trong phạm vi không thể xóa bỏ hoặc sửa đổi một phần hoặc toàn bộ điều khoản đó, thì một phần hoặc toàn bộ điều khoản đó sẽ không được xem là nội dung của Điều Khoản Công Cụ Tương Tác hoặc Điều Khoản Bổ Sung liên quan tùy trường hợp cụ thể, và tính hợp pháp, hiệu lực và khả năng thực thi của những điều khoản còn lại của Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này hoặc Điều Khoản Bổ Sung (tùy từng trường hợp) sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2 ABcare có quyền thay đổi, điều chỉnh, bổ sung hoặc bằng cách khác thay đổi Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này vào bất kỳ thời điểm nào và tùy từng thời điểm, và theo phương thức mà ABcare cho là phù hợp tùy theo quyết định riêng của mình và phù hợp với quy định pháp luật. Trong trường hợp có sửa đổi Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này, nếu Người Dùng vẫn tiếp tục sử dụng Công Cụ, Người Dùng đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Điều Khoản Công Cụ Tương Tác đã được sửa đổi và Người Dùng được xem như là đã đồng ý với Điều Khoản Công Cụ Tương Tác đã sửa đổi.

7.3 Việc sử dụng các Công Cụ và Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này, bao gồm sự tồn tại, hiệu lực, cách giải thích, cách thực hiện, vi phạm hoặc chấm dứt Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này; hoặc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các nghĩa vụ ngoài hợp đồng phát sinh hoặc liên quan đến Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này thì vụ việc tranh chấp đó sẽ được đưa ra xét xử và giải quyết cuối cùng bởi Trung tâm Trọng Tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) thuộc Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam phù hợp với các Quy Tắc Trọng Tài của Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (“Quy tắc VIAC”), các quy tắc trọng tài này được xem như là dẫn chiếu đến Điều 7.3 này. Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm ba (3) trọng tài viên. Ngôn ngữ của trọng tài sẽ là tiếng Việt.

CÔNG TY CỔ PHẦN ABCARE là chủ quản của trang Web : ABcare.vn
  • Địa chỉ văn phòng giao dịch: 7A/47 Thành Thái, P 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

  • Số điện thoại:  (028) 3977 1526

  • Email: cskh@abcare.vn

 

Xem thêm >>  ABcare | Chính Sách đổi trả

Xem thêm >>  ABcare | Chính Sách thành viên

Xem thêm >>  ABcare | Chính Sách thanh toán

 

Đăng Nhập Tài Khoản


quên mật khẩu

Hãy nhập địa chỉ email của bạn, chúng tôi sẽ gửi email kích hoạt lấy lại mật khẩu sau ít phút.

trở về đăng nhập

Đăng Kí Thành Viên


Trở Về Đăng Nhập

tìm kiếm

Cảm ơn bạn đã yêu thích sản phẩm!