ABcare

danh mục trợ giúp
Cách kiểm tra hành trình đơn hàng

Để kiểm tra hành trình vận chuyển đơn hàng của bạn, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Truy cập vào website ABcare.vn và đăng nhập tài khoản

Bước 2. Vào "Tài khoản" của bạn

Bước 3. Chọn "Đơn hàng đã đặt"

Bước 4. Nhấp vào mã đơn hàng trong cột đơn hàng

Bước 5. Copy mã vận đơn

Bước 6. Truy cập vào website: https://ghn.vn/ và dán mã vận đơn của bạn

Đăng Nhập Tài Khoản


quên mật khẩu

Hãy nhập địa chỉ email của bạn, chúng tôi sẽ gửi email kích hoạt lấy lại mật khẩu sau ít phút.

trở về đăng nhập

Đăng Kí Thành Viên


Trở Về Đăng Nhập

tìm kiếm

Cảm ơn bạn đã yêu thích sản phẩm!