ABcare

danh mục trợ giúp
Nếu tôi gửi llink giới thiệu nhóm sản phẩm A nhưng khách hàng click và chọn mau sản phẩm khác, thì tôi có được nhận hoa hồng không?

Khi khách hàng click vào link giới thiệu sản phẩm bất kỳ của bạn, dù khách hàng có chọn và đặt mua bất kỳ sản phẩm nào ngoài link này thì bạn vẫn được ghi nhận hoa hồng

Trường hợp khách hàng tự gõ abcare.vn vào trình duyệt và chọn mua sản phẩm, thì hệ thống sẽ không ghi nhận hoa hồng cho bạn. 

Đăng Nhập Tài Khoản


quên mật khẩu

Hãy nhập địa chỉ email của bạn, chúng tôi sẽ gửi email kích hoạt lấy lại mật khẩu sau ít phút.

trở về đăng nhập

Đăng Kí Thành Viên


Trở Về Đăng Nhập

tìm kiếm

Cảm ơn bạn đã yêu thích sản phẩm!